Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Stephanie Schubert

Postdoc
Stephanie Schubert
Genomische en transcriptomische analyse van levertumorsubtypen bij kinderen
Telefoon 088 97 250 24

Levertumoren zijn zeldzame bij kinderen en bestaan uit een verzameling van verschillende histologische subtypen. Nieuwe inzichten in de ontwikkeling van deze tumoren kunnen verkregen worden door genomische en transcriptomische analyses van patiëntmateriaal en pediatrische levertumormodellen (zoals organoids en patient-afgeleide xenotransplantaatmodellen). Mijn hoofdinteresse is het functioneel genomische onderzoek van kanker. Mijn expertise ligt zowel bij het laboratoriumonderzoek als de bioinformatische analyse van sequencing data. Doormiddel van ons onderzoek wil ik bijdragen aan een verbeterde diagnostisering en behandeling van kinderkanker, inclusief de extreem zeldzame subtypen van levertumoren bij kinderen.