Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

ERC startersbeurs voor Anne Rios

Anne Rios heeft een startersbeurs van het European Research Council (ERC) toegewezen gekregen. Zij ontvangt deze prestigieuze beurs om de invasieve aard van hersenstamtumoren te ontrafelen. Dit onderzoek zal zij uitvoeren in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Tumoren in de pons, een gebied in het midden van de hersenstam, zijn zeer agressief. Deze zogeheten diffuse intrinsieke ponsgliomen kunnen niet operatief verwijderd worden, gezien de levensbelangrijke functies van het omliggende hersenweefsel. Bestraling en chemotherapie kunnen de tumoren in toom houden, maar de prognose is somber met een mediane overleving van 10 maanden.

Rios zal met geavanceerde imaging technologieën tumorcellen onder de microscoop bekijken. Met 3D visualisatie van de tumoren kan ze bestuderen hoe een ponsglioom zich ontwikkelt. Hiermee krijgt ze inzicht in de groei van het kwaadaardige weefsel dat de pons doorwoekert.

Daarnaast gaat ze onderzoeken welke genen tot expressie komen in het tumorweefsel. Door dit te vergelijken met genexpressie in gezond weefsel kan ze identificeren welke factoren bijdragen aan het invasieve karakter van de ponsgliomen. In de toekomst verwacht Rios dat deze inzichten zullen leiden tot nieuwe behandelmethoden.

De ERC herkent het belang en het innovatieve karakter van Rios’ onderzoek. Met een bedrag van 1,5 miljoen euro kan Rios de komende vijf jaar haar onderzoeksgroep uitbreiden. In totaal vroegen 3170 wetenschappers de beurs aan, die uiteindelijk is toegekend aan 13 procent van de aanvragers.