Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Meer kinderen overleven neuroblastoom

Zowel de genezingskans als de incidentie van neuroblastoom is de afgelopen decennia gestegen, blijkt uit onderzoek van het Prinses Máxima Centrum. De verbetering in genezingskans en de toename in het aantal patiënten was het grootst voor de hoogste risicogroep; kinderen ouder dan 18 maanden met een stadium 4 neuroblastoom.

Waar begin jaren ’90 nog 6 procent van deze kinderen met hoog risico neuroblastoom vijf jaar na diagnose nog in leven was, is dat nu 43 procent. ‘Vooral voor de groep met het hoogste risico is de prognose flink verbeterd’, vertelt Michelle Tas. Samen met collega Ardine Reedijk voerde zij het onderzoek uit en schreef ze het artikel dat verscheen in het vakblad European Journal of Cancer. Uit de studie blijkt dat vooral de introductie van hoge dosis chemotherapie gevolgd door autologe stamceltransplantatie en immuuntherapie de genezingskans omhoog hebben gebracht.

Voor deze studie maakte het onderzoeksteam gebruik van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) die vanaf 1990 landelijk verzameld worden. Naast de verbeterde prognose ontdekten de onderzoekers ook dat er meer kinderen met neuroblastoom zijn gediagnosticeerd in de afgelopen decennia. In 1990-1994 ontvingen 20 patiënten per jaar de diagnose neuroblastoom. In 2010-2014 waren dit er 26. ‘De stijging is vooral te zien in dezelfde hoog risico groep van kinderen boven de 18 maanden met een stadium 4 neuroblastoom’, vertelt dr. Max van Noesel, kinderoncoloog.

Een verklaring voor de toename in incidentie hebben de onderzoekers nog niet. Denkbare invloeden, zoals moderne diagnostische middelen en betere registratie van tumoren, namen de wetenschappers mee in het onderzoek, maar geen van deze bleken de toename te verklaren. ‘Dat is heel frustrerend.’, zegt Tas, ‘Het kan met de Westerse levensstijl of omgeving te maken hebben omdat die aan verandering onderhevig is, maar er is nog geen aanwijzing welke factor het dan zou kunnen zijn.’

‘Onder de streep is de uitkomst gelukkig wel positief – meer kinderen overleven deze ziekte’, verklaart Van Noesel , ‘dat is het resultaat van veel (inter)nationale investeringen van oncologen en onderzoekers in onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en het aanscherpen van de behandelstrategieën.’

Lees meer: