Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Monique den Boer ontvangt ZonMw Open Science Impuls

Monique den Boer van het Prinses Máxima Centrum ontving vrijdag 21 juni de ZonMw Open Science Impuls. Ze werd verrast met een bezoek van Radjesh Manna, programmadirecteur ZonMw, die haar de prijs overhandigde. Monique, hoogleraar moleculaire kinderleukemie, leverde met haar onderzoeksgroep een grote bijdrage aan de doelstellingen van open science: responsieve, transparante en verantwoorde wetenschap.

Ambassadeur voor Open Science

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1.500 euro die Monique mag besteden aan een bezoek aan een buitenlandse conferentie. Verder ontving ze een trofee in de vorm van een glazen bol als symbool voor een toekomst met transparante en verantwoorde medische wetenschap. ZonMw vroeg haar om ook ambassadeur te zijn voor Open Science. “Ze is een rolmodel voor haar onderzoeksgroep en onderzoekers in het veld van kanker bij kinderen”, lichtte ZonMw toe.

Verrassingsbezoek

De uitreiking van de ZonMw Open Science Impuls was een verrassing voor Monique. Op vrijdagmiddag stond opeens een delegatie van ZonMw voor haar neus om de prijs aan haar uit te reiken. Radjesh Manna, programmadirecteur ZonMw, lichtte toe dat zij deze aanmoediging ontvangt omdat uit het eindverslag van haar Vici-project ‘Challenging old dogmas: improved diagnostics and tailored therapy by unraveling biology of acute leukemia in children’ bleek dat ze met haar onderzoeksgroep op een structurele manier Open Science mogelijk maakt. Tijdens haar project publiceerde ze 33 artikelen open access, waardoor iedereen toegang heeft tot de resultaten. Ze voerde ook een systematische review uit waardoor ze een zo compleet mogelijk beeld had van ál het voorgaande onderzoek op haar onderwerp, stelde data van haar onderzoek beschikbaar en ze publiceerde negatieve resultaten van haar onderzoek. Dit gebeurt helaas te weinig, mede omdat de huidige publicatiecultuur vooral gericht is op positieve resultaten. Door het toegankelijk maken van alle kennis kan onnodig onderzoek voorkomen worden. Volkomen verrast nam Monique de prijs in ontvangst, waarbij zij de belangrijke rol van haar onderzoeksgroep benadrukte.

Werkwijze van haar onderzoeksgroep

Voor Monique is Open Science meer dan alleen open access, data beschikbaar stellen en systematische reviews uitvoeren. Het is verweven in de manier waarop ze haar onderzoeksgroep aanstuurt door samenwerking te stimuleren en de groep gezamenlijk verantwoordelijkheid te laten nemen voor verantwoorde en transparante wetenschap. Dit heeft ze onder andere bereikt door binnen haar groep, die ook deel uitmaakt van het Oncode Institute, een controlesysteem te introduceren voor publicaties. Voordat een artikel uit haar onderzoeksgroep gepubliceerd wordt, worden figuren en tabellen vanaf de ruwe data gereproduceerd door collega-onderzoekers uit de groep. Daarnaast heeft ze ook voor een systematisch gebruik van een digitaal labjournaal gezorgd. Met dit systeem archiveren alle onderzoekers in haar groep hun data op een overzichtelijke, uniforme en toegankelijke manier. Door regelmatig vanuit dit digitale labjournaal werkbesprekingen te houden, kan iedereen meedenken en aangeven waar de documentatie van experimentele data verbeterd kan worden. Deze manier van archiveren werkt zo efficiënt dat ook andere groepen in en buiten het Máxima deze aanpak willen volgen. Monique: “Het is een teameffort met grote winst in transparantie en reproduceerbaarheid van de data.”