Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Prinses Máxima Centrum opent internationale studie ALLTogether1

‘De behandeling van kinderen met leukemie kan verbeteren’

De overlevingskans van kinderen met Acute Lymfatische Leukemie (ALL) is de laatste jaren gestegen tot 90 %. Volgens dr. Inge van der Sluis, kinderoncoloog van het Prinses Máxima Centrum, kan dat alleen beter worden door internationale samenwerking: ‘Omdat we streven naar 100 % overleving maken we deel uit van een belangrijke internationale studie naar ALL bij kinderen, genaamd ALLTogether1. Afgelopen week zijn wij als 2e centrum in Europa gestart.’ Het doel: de behandeling en overlevingskansen van kinderen met ALL verder verbeteren en de bijwerkingen verminderen.
Het ALLTogether1 protocol betreft de behandeling van kinderen met Acute Lymfatische Leukemie, De studie zal naar verwachting vijf jaar duren en wordt uitgevoerd in (kinder)oncologische centra van liefst 14 Europese landen. Er zullen ongeveer 1400 kinderen per jaar deelnemen aan de studie, waarvan ruim 110 Nederlandse kinderen. Kinderoncologen/-onderzoekers in een groot deel van Europa volgen nu hetzelfde behandelprotocol. In dit protocol worden gerandomiseerde studies gedaan om verschillende behandelingen te vergelijken.

Internationale samenwerking
Tot nu toe kregen opvolgende ALL-protocollen als naam simpelweg een cijfer. Sinds 2014 wordt op het gebied van ALL samengewerkt in een nieuw internationaal consortium, en om die reden bedacht Rob Pieters, kinderoncoloog en lid raad van bestuur Prinses Máxima Centrum, een afwijkende naam All Together. Nederland heeft een belangrijke bijdrage geleverd en coördineert verschillende deelonderzoeken vanuit het Prinses Máxima Centrum. Op basis van uitgebreide analyses van de laatste behandelresultaten van alle deelnemende landen, maar ook van andere studies wereldwijd is het ALLTogether1 protocol stapsgewijs tot stand gekomen. Inge van der Sluis, hoofdonderzoeker namens het Máxima: ‘Dat vraagt veel tijd en openheid van alle experts op het gebied van leukemie bij kinderen.’

Merkbaar
Inge van der Sluis: ‘Wat onze kinderen concreet merken van deze studie? Zij krijgen de beste behandeling die er op dit moment mogelijk is, gebaseerd op de kennis en ervaring van vele landen. De behandeling wordt steeds meer maatwerk, aangepast aan de individuele patiënt. Zo worden kinderen ingedeeld in verschillende risicogroepen gebaseerd op genetische afwijkingen in de leukemiecellen en hoe goed ze op het begin van de therapie reageren. Vervolgens onderzoeken we bij kinderen die een heel hoge genezingskans hebben of we de therapie minder intensief kunnen maken en zo de bijwerkingen kunnen verminderen. Bij andere kinderen onderzoeken we of de genezingskans omhoog gaat door nieuwe vormen van immunotherapie en nieuwe chemotherapie middelen toe te voegen aan de twee jaar lange behandeling. De ene patiënt zal meer therapie nodig hebben, terwijl de andere juist met minder therapie ook kan genezen.’

Onderzoeksvragen
Naast de veranderingen in de therapie vinden er op de achtergrond vele andere onderzoeken plaats, bijvoorbeeld om de diagnostiek te verbeteren, preventie en behandeling van bijwerkingen, en meer basaal laboratorium onderzoek naar de onderliggende DNA afwijkingen van leukemiecellen. Door het bundelen van krachten zal er sneller antwoord op de belangrijke onderzoeksvragen komen. Alles voor het ultieme doel: de beste behandeling voor een hogere overleving met goede kwaliteit van leven voor de kinderen met ALL.