Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Start drie nieuwe onderzoeken mogelijk dankzij KiKa

Verbetering in de kwaliteit van leven dankzij een nieuwe meetmethode en meer inzicht en een betere voorspelling van de kans op vaatschade, het metabool syndroom of neurocognitieve veranderingen. Het zijn onderzoeken die dankzij KiKa binnenkort in het Prinses Máxima Centrum kunnen starten. Elk van de door KiKa gefinancierde onderzoeken draagt bij aan het behalen van de missie van het Máxima: Ieder kind met kanker genezen, mét optimale kwaliteit van leven.

Laurens van der Flier, managing director research vertelt: ‘De drie gehonoreerde projecten laten de brede verscheidenheid aan onderzoek in onderzoeksziekenhuis het Máxima zien. Het is erg belangrijk om wetenschappelijke vooruitgang te blijven boeken om zo onze met KiKa gedeelde doelstelling te behalen: ieder kind met kanker genezen, mét optimale kwaliteit van leven. Wij zijn dan ook dankbaar dat KiKa en haar donateurs ons hierbij steunen.’

Beter inzicht in kwaliteit van leven om de zorg te verbeteren

Bij kinderen met kanker, hun ouders en bij kinderen die zijn genezen van kanker wordt met vragenlijsten de kwaliteit van leven gemeten. Dit gebeurt niet alleen via het online KLIK-portaal, maar ook in verschillende studies en in klinische trials. Prof. dr. Martha Grootenhuis ontvangt financiering om deze methodiek samen met Dr. Lotte Haverman en Prof. dr. Caroline Terwee van het Amsterdam UMC, verder te ontwikkelen en te valideren. Martha Grootenhuis vertelt: ‘Nieuw ontwikkelde PROMIS vragenlijsten maken de fysieke, emotionele en sociale gesteldheid voor verschillende leeftijden beter meetbaar. Dankzij KiKa kunnen wij nu onderzoeken of deze vragenlijsten ook toepasbaar zijn voor het Máxima. Ons uiteindelijke doel is om kwaliteit van leven zo betrouwbaar en met zo kort mogelijke  vragenlijsten te meten en op basis van de resultaten de zorg voor kinderen met kanker en hun ouders verder te verbeteren.’

Snellere en betere voorspelling van kans op neurocognitieve veranderingen

Behandeling van een hersentumor in de achterste schedelgroeve zorgt bij sommige kinderen in hun latere leven voor veranderingen in bijvoorbeeld geheugen, taal of gedrag. Dr. Martita Partanen en Dr. Jannie Wijnen van het UMCU slaan de handen ineen om meer kennis en ervaring op te doen met biomarkers die de kans op deze neuro-cognitieve veranderingen al kort na de behandeling kunnen voorspellen. Marita Partanen vertelt: ‘Met de Ultra high Field MRI scanner van het UMCU kunnen we de voorspellende biomarkers in beeld brengen. Echter, onze kennis en ervaring op dit vlak bij kinderen die zijn behandeld voor een hersentumor is beperkt. Dankzij deze financiering kunnen we hier verandering in brengen. Ons uiteindelijke doel is om kinderen met een verhoogd risico op dit late effect al vroeg aan te kunnen wijzen. Daarnaast draagt deze kennis mogelijk ook bij aan het onderzoek naar het voorkomen van de neurocognitieve veranderingen.’

Eerdere herkenning en interventie bij late effecten stamceltransplantatie ‘survivors’

Voor sommige kinderen met leukemie is een stamceltransplantatie de enige kans op genezing. Het is bekend dat kinderen die genezen zijn dankzij dit type behandeling later meer en ernstiger gezondheidsproblemen ondervinden in vergelijking tot ‘survivors’ die alleen met chemotherapie behandeld werden. Dr. Dorine Bresters en Dr. Saskia Pluijm kunnen dankzij KiKa hun onderzoek starten. Dorine Bresters: ‘Vanuit de literatuur weten we dat vaatschade en het zogenaamde metabool syndroom vaker bij deze ‘survivors’ voorkomen en samengaan met vroegtijdige veroudering. Dankzij de KiKa financiering kunnen we dit beter onderzoeken en kijken naar samenhang van deze problemen en risicofactoren zoals ongezonde leefstijl.  Mogelijk kunnen we zo ‘survivors’ met een verhoogd risico beter aanwijzen en tijdig ingrijpen en daarmee hun kwaliteit van leven verbeteren.

KiKa kent voor deze drie projecten de onderzoekers in totaal ruim €1.1 miljoen toe. KiKa is een zeer belangrijke partner van het Prinses Máxima Centrum en maakte al tal van onderzoeken en daarmee vooruitgang in de kinderoncologie mogelijk.