Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Looijenga groep

Bestuderen van de pathogenese van de verschillende typen kiemceltumoren bij de mens met als doel het ontwikkelen van de optimale (en vroege) methoden van diagnostiek en behandeling. Dit zowel voor het identificeren en toepassen van (moleculaire) biomarkers. Dit zal leiden tot het toepassen van de meest effectieve behandeling met de minste bijeffecten, zowel op de korte als lange termijn.

Groepsleider: Prof.dr. Leendert Looijenga
Telefoon +31 (0) 88 972 5211

 Kiemceltumoren worden geïnterpreteerd als zeer heterogeen en complex, zowel wat betreft histologische opbouw als klinisch gedrag. Het bestuderen van de normale ontwikkeling van processen betrokken bij de aanleg van de kiemcellen als ook de geslachtsklieren (gonaden) en de verdere uitrijping daarvan gecombineerd met geïntegreerd en omics-gebaseerde benaderingen van kiemceltumoren, stimuleert nieuwe en klinisch relevante inzichten. Dit heeft al geleid tot een gemodificeerd classificatie van kiemceltumoren, geaccepteerd door de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie, 2016), inclusief de toepassing van diagnostische methoden. De huidige studies zullen het mechanisme verantwoordelijk voor het ontstaan als ook het klinisch gedrag verhelderen, inclusief de gevoeligheid voor systemische behandeling maar ook mogelijke (zeldzame) resistentie. Dit zal leiden tot optimale behandeling van de individuele patiënt met minimale (lange termijn) bijeffecten.

"Begrijpen van de ontwikkelingsbiologische processen versterken het identificeren van klinisch relevante pathogenetische veranderingen in kiemceltumoren bij de mens."Prof.dr. Leendert Looijenga - Groepsleider

Informatieve vloeistof biopt-gebaseerde biomarker zijn zeer informatief voor de diagnose als ook follow-up van patiënten met een kiemceltumor. De huidige eiwitten AFP en hCG, en in mindere mate LDH, worden routinematig toegepast in de klinische praktijk. Het probleem is dat deze ook beperkingen hebben, en zowel vals positieve als vals negatieve bevindingen kunnen geven. Wij hebben aangetoond dat een specifieke set van (embryonale) niet-coderende RNA (zogenaamde microRNAs, miRs) zeer informatief zijn als serum/plasma als ook cerebrospinale vloeistof moleculaire biomarker voor kwaadaardige kiemceltumoren. Tevens zijn de miRs in staat om ongedifferentieerde (en potentieel kwaadaardige) elementen in zogenaamde Induced Pluripotent Stem Cell (IPSC) en Embryonic Stem Cell (ESC) derivaten aan te tonen, van waarde voor het toepassen van veilige regeneratieve geneeskunde. De huidige studies worden uitgevoerd om de klinische implementatie van de embryonale miRs als moleculaire biomarkers voor de optimale diagnose en follow-up van patiënten met een kiemceltumor mogelijk te maken. Tevens zal bestudeerd worden of een dergelijke benadering ook voor andere tumor typen mogelijk is.    

 

Poster Testicular Cancer (related to paper Cheng et al. Nat Rev Dis Primers 2018).
Poster Testicular Cancer (related to paper Cheng et al. Nat Rev Dis Primers 2018). 

 

Looijenga groep