Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

ASH 2021: Máxima-onderzoek naar bloedkanker bij kinderen

Het belangrijkste wereldwijde congres voor experts op het gebied van bloedziekten, de American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting, gaat dit weekend van start. Op het congres komen onderzoekers en artsen samen – online én weer fysiek in Atlanta, in de Verenigde Staten – om de laatste wetenschappelijke inzichten met elkaar te delen. De leukemie- en lymfoomonderzoekers van het Máxima zijn ook van de partij.

Op het ASH congres delen experts de nieuwste inzichten over bloed in de breedste zin. Zowel over gezond bloed als verschillende bloedziekten, bij volwassenen en bij kinderen, en van fundamenteel biologisch onderzoek tot klinische studies. Máxima-onderzoekers zijn dit jaar betrokken bij 20 presentaties.

Immuuntherapie

Kinderoncoloog dr. Inge van der Sluis presenteert de resultaten van een klinische trial van de immuuntherapie blinatumomab bij baby’s met een hoog-risico vorm van acute lymfatische leukemie (ALL). De studie was opgezet om de haalbaarheid, veiligheid en effect van blinatumomab toegevoegd aan de standaard behandeling te onderzoeken. Omdat de resultaten van de studie in deze vroege fase opvallend goed waren, wordt blinatumomab opgenomen in het behandelprotocol voor baby’s met deze vorm van ALL. De studie van Van der Sluis is verkozen tot winnende presentatie in de ‘Best of ASH’ sessie.

Nieuwe behandelstrategie

Ook PhD studenten Trisha Tee en Valeria Ceolin kregen erkenning voor hun presentatie: zij ontvingen een ASH Abstract Achievement Award, bedoeld voor hematologen in opleiding. Trisha Tee, PhD-student in de Van Leeuwen groep, presenteert labonderzoek naar een mogelijke nieuwe behandelstrategie voor hoog-risico ALL. Deze vorm van leukemie komt met name bij baby’s voor, en blijkt sterk afhankelijk van de voedingsstof methionine. Het verminderen van methionine met dieetrestrictie of medicijnen, in combinatie met bestaande medicijnen, kan in de toekomst een nieuwe mogelijke behandelstrategie zijn voor deze kinderen.

Doelgericht medicijn

Valeria Ceolin, PhD-student in de Zwaan groep, presenteert deelresultaten van een studie naar een nieuw doelgericht medicijn, inotuzumab ozogamicin (InO). Haar onderzoek naar de interactie van dit medicijn met CAR-T immunotherapie wees uit dat er geen negatief effect was van de combinatie. Meer onderzoek is nodig om deze resultaten te bevestigen.

De overige Máxima-presentaties gaan over uiteenlopende onderwerpen, van overgevoeligheid voor een belangrijk leukemie-medicijn tot het risico op botfragiliteit bij kinderen met ALL, en erfelijke aanleg voor een zeldzame vorm van non-Hodgkin-lymfoom. Op het vlak van fundamenteel onderzoek lopen de onderzoeksresultaten uiteen van het uitpluizen van een genetisch proces dat tot een agressievere vorm van leukemie leidt, tot de effecten van chemotherapie op het DNA van bloedstamcellen.

De ASH Annual Meeting vindt plaats van 11 december tot 14 december. De sessies zijn online te volgen voor ingeschreven deelnemers aan het congres.