Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Zwaan groep

Mijn onderzoeksprogramma omvat translationele onderzoeksprojecten op het gebied van pediatrische oncologie, met een speciale focus op experimentele therapieën/vroege ontwikkeling van geneesmiddelen, acute myeloïde leukemie en aan het syndroom van Down gerelateerde leukemie. Ik sta ook aan het hoofd van het Trial en Datacentrum van het Prinses Máxima Centrum.
Groepsleider: Prof.dr. Michel Zwaan
Telefoon +31 88 97 25 206
“We zoeken naar nieuwe medicijnen om de overlevingskansen te verhogen en de toxiciteit te verminderen" Prof. dr. Michael Zwaan - Groepsleider
Laboratoriumonderzoek

Het onderzoeksprogramma naar myeloïde leukemie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met PI’s van het Máxima Onderzoeksinstituut, waaronder de groepen geleid door respectievelijk onderzoekers StamVan Boxtel en Heidenreich. Het programma richt zich op het identificeren van determinanten van klinische resultaten om de stratificatie van de risicogroep te verbeteren, en om nieuwe opties voor gerichte behandeling te vinden. Er wordt nauw samengewerkt met dr. Tanja Gruber van het St Jude Children's Research Hospital (Memphis, VS), dr. Soheil Meshinchi van de Children's Oncology Group (Seattle, VS) en prof. Dirk Reinhardt van de BFM Groep (Essen, Duitsland). Down-gerelateerde ALL-projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de groep van Den Boer.

PhD-student

In samenwerking met

Project

Sanne Noort

Tanja Gruber (St Jude), Ronald Stam

Characterizing the mutational landscape in pediatric AML without known causative genetic aberration

Priscilla Wander

Ronald Stam

The role of NFkB in MLL-rearranged infant ALL

Naomi Michels

Monique den Boer

Molecular aberrations in pediatric Down Syndrome Acute Lymphoblastic Leukemia

Miriam Guillen-Navarro

Ronald Stam

Unraveling the role of alternative splicing in high-risk pediatric leukemia subtypes

Fabienne Adriaanse

Tanja Gruber (St Jude), Ronald Stam

Mechanisms of HOX mediated Leukemogenesis in Acute Myeloid Leukemia (AML)

Eline Bertrums

Ruben van Boxtel, Bianca Goemans, Marry van den Heuvel-Eibrink

 

Romy van Weelderen

Gert-Jan Kaspers, Bianca Goemans

Clinical aspects of pediatric AML   

Eline Zijtregtop

Auke Beishuizen

Identification of biomarkers and novel therapeutic targets in pediatric Hodgkin lymphoma

 
Klinisch onderzoek

Het programma met vroeg klinisch onderzoek omvat klinische studies van veelbelovende nieuwe middelen voor kinderen met kanker, en richt zich daarnaast op therapeutische geneesmiddelenbewaking, bio-equivalentieonderzoek van kindvriendelijke formuleringen, en leeftijdsafhankelijke farmacokinetiek/-dynamiek.
Dr. Erica Brivio is aangesteld als onderzoeker aan het Trial en Datacentrum waar zij onderzoek doet naar de ontwikkeling van pediatrische geneesmiddelen. Elk van de units heeft een pediatrische oncoloog die zich speciaal richt op vroeg klinisch onderzoek:

Onderzoeker naar de ontwikkeling van pediatrische geneesmiddelen:         
- Erica Brivio

Hemato-oncologische Maligniteiten Unit
- Inge van der Sluis
- Britta Vormoor
- Auke Beishuizen (lymfoom)
- Caroline Lindemans (SCT)

Solide Tumor Unit
- Natasha van Eijkelenburg
- Miranda Dierselhuis (onderzoeker pediatrische oncologie)

Hersentumor Unit
- Jasper van der Lugt
- Dannis van Vuurden (ponsglioom)

PhD Studenten

Sebastiaan Sassen

Ron Mathôt (AMC)

Towards evidence-based use of ciprofloxacin prophylaxis and glucocorticoids for children with cancer

Natasha van Eijkelenburg

 

Drug development studies in pediatric oncology

Laura Nijstad

Alwin Huitema (NKI and UMCU)

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of antineoplastic agents in pediatric patients

Erica Brivio

 

Early clinical trials in children with leukemia
Zwaan groep