Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Uitbreiding research afdeling in de loop van 2019 gereed

De maximale capaciteit van de twee in gebruik zijnde verdiepingen van het researchgebouw komt in zicht. De groei van het aantal medewerkers is veel sneller gegaan dan voorzien. Door de groei van het aantal medewerkers is het noodzakelijk de verdieping die nog leeg staat in te richten.

Casco opgeleverd

Bij de oplevering van het gebouw is al rekening gehouden met de mogelijkheid om uit te breiden. Daarom is een extra verdieping van het onderzoeksgebouw destijds casco opgeleverd.

De oorspronkelijke planning was om de verdieping na 2020 in gebruik te nemen maar dit zal  eerder gaan plaatsvinden. Het streven is de 4e verdieping in de loop van 2019 in gebruik te nemen. Met deze uitbreiding verwachten we ongeveer 150-200 extra werkplekken voor het onderzoek te kunnen realiseren en hebben we op termijn plaats voor ruim 400 onderzoekers verdeeld over drie verdiepingen in het research gebouw.

Onderzoeksgroepen

Op dit moment zijn er 23 onderzoeksgroepen, ongeveer 200 fte, actief verdeeld over twee verdiepingen. Aan het eind van het jaar heeft het centrum 27 onderzoeksgroepen met ongeveer 250 fte werken op de researchafdeling. Om het hele spectrum van kinderoncologisch onderzoek optimaal te kunnen dekken verwacht het Prinses Máxima Centrum op termijn ongeveer 40 onderzoeksgroepen (~400 fte) nodig te hebben.

Financiering

De uitbreiding is mogelijk gemaakt door KiKa, de VWS subsidie, de Prinses Máxima Centrum Foundation en het succesvol binnen halen van projectfinanciering. Voor het auditorium is geld geworven bij diverse donoren.