Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Wetenschappelijk directeur Alexander Eggermont zwaait af

Vandaag neemt prof. dr. Alexander Eggermont afscheid van het Prinses Máxima Centrum. In zijn bestuursperiode zijn onder meer belangrijke stappen gezet op het vlak van internationale samenwerking en immunotherapie. Eggermont vervulde vier en een half jaar de rol van Chief Scientific Officer (CSO). Hij wordt per 1 april opgevolgd door prof. dr. René Medema. 

Tijdens de bestuursperiode van Eggermont stond naast de verdere ontwikkeling van het Máxima als onderzoeksziekenhuis een tweetal punten bovenaan zijn agenda: Internationale samenwerking en immunotherapie. Zo werd in het bijzijn van HM Koningin Máxima in 2021 het Twinning-programma met het Hopp-KiTZ kindertumorcentrum in het Duitse Heidelberg gestart. Inmiddels zijn 21 gezamenlijke onderzoeken gestart. Een ander toonaangevend onderzoekscentrum staat in de startblokken om later dit jaar bij het initiatief aan te sluiten. Eggermont: ‘Door de onderzoekers van deze centra bijeen te brengen, komt héél veel kennis en kunde samen. Hierdoor wordt internationaal, geïntegreerd onderzoek op topniveau mogelijk! Bovenal creëren we een kritische massa om projecten te kunnen starten waarmee we hopen tot de doorbraken te komen die nodig zijn om onze missie te behalen.’ 

Eersteklas onderzoek 

Onder leiding van Eggermont is ook het structurele fundament gelegd voor hoogwaardig onderzoek naar immunotherapie bij kinderen. Ten opzichte van de volwassenoncologie een achtergebleven gebied. Door specialisten uit binnen- en buitenland aan te trekken zijn nieuwe onderzoekslijnen gestart. Ook ligt er nu een stevige basis in de vorm van de faciliteiten die nodig zijn voor onderzoek naar en klinische studies gericht op immunotherapie. ‘Onze verplichting vanuit research is inhoudelijk gedreven. Bepaalde randvoorwaarden, zoals de celtherapie faciliteit, kennis van specialisten en een goede infrastructuur voor klinische studies, zijn noodzakelijk om onze wetenschappelijke doelen te behalen. Dankzij de inzet en uitzonderlijke gedrevenheid van velen hebben we deze omstandigheden om eersteklas onderzoek te doen kunnen creëren,’ aldus Lex Eggermont. 

Buitengewone omgeving 

Werken in het Prinses Máxima Centrum heeft een diepe, blijvende indruk op Eggermont gemaakt: ‘Het Máxima is geen gewoon kinderziekenhuis, het is een etalage van wat kan en wat mogelijk is binnen de kinderoncologie. Op het vlak van onderzoek, zorg én de verbinding tussen beiden. Daarbij is er een enorme drive binnen de gehele organisatie om onze missie te behalen. Via bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek, data-analyse, kennisdeling en de zorgverlening. Hoe we ons richten op comfort voor het kind, maar ook het gezin. En hoe we door de combinatie van het ontwerp van het gebouw en onze zorg een tweede thuis voor hen weten te creëren. Het is een buitengewone omgeving waar ik met heel groot genoegen heb gewerkt.’ 

In Duitsland ligt Eggermont’s volgende missie. Hij is benoemd tot bestuursvoorzitter van het Comprehensive Cancer Center in München. Daar gaat hij zich richten op het samenbrengen van de oncologieprogramma’s van twee grote academische ziekenhuizen en de verbetering van de infrastructuur voor klinische studies. Eggermont wordt opgevolgd door prof. dr. René Medema.  Per 1 april vervult Medema de rol van Chief Scientific Officer in het Máxima.