Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Partanen groep

Kinderen die kanker doormaken kunnen neurocognitieve beperkingen ontwikkelen na de behandeling. Onze groep focust zich op het vroegtijdig identificeren van deze beperkingen en interventies daarvoor, door een combinatie van neuropsychologische meetinstrumenten en beeldvormingstechnieken te gebruiken. Deze studies zullen uiteindelijk bijdragen aan het voorkomen van verdere neuropsychologische problemen bij patiënten en overlevenden van kanker.

PI: Dr. Marita Partanen
Telefoon 088 97 29 000 

“Identifying neuropsychological problems early are the key to preventing them”  Dr. Marita Partanen - PIScreenen van neuropsychologische beperkingen

Cognitieve vaardigheden kunnen beïnvloed worden door de behandeling van kanker. Een verandering in het IQ of gerelateerde domeinen kunnen de kwaliteit van leven van een kind beïnvloeden tijdens en na de behandeling. Deze cognitieve beperkingen kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren, en het zou mogelijk kunnen zijn om ze vroeg in de behandeling of het survivorship te detecteren. Een van onze onderzoeksdoelen is om neuropsychologische beperkingen te identificeren in patiënten met kanker door een longitudinale screening batterij te gebruiken.

De neurobiologische basis van neuropsychologische beperkingen

Achteruitgang in cognitieve prestaties wordt geassocieerd met witte stof schade in de hersenen. Er kunnen ook andere subtiele veranderingen worden gedetecteerd met beeldvorming, wat kan leiden tot meer inzicht in de neurobiologische substraten van en interventies voor cognitieve beperkingen in pediatrische oncologie. Een doel van ons onderzoek is om vast te stellen of vasculaire, structurele of functionele veranderingen in de hersenen geassocieerd zijn met neurocognitief functioneren in patiënten met kanker.

 

Partanen groep