Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Partanen groep

Onze groep focust zich op het vroegtijdig identificeren van neuropsychologische beperkingen en interventies hiervoor bij kinderen die kanker hebben en overlevenden van kinderkanker. Deze studies zullen uiteindelijk bijdragen aan het voorkomen van verdere neuropsychologische problemen de kwaliteit van leven in deze groep kinderen.

Groepsleider: Dr. Marita Partanen
Telefoon 088 972 7272 

“Het vroegtijdig opsporen van neuropsychologische problemen is de sleutel om ze te voorkomen”  Dr. Marita Partanen - GroepsleiderVooruitgang in de behandeling van kinderkanker heeft geleid tot verhoogde overlevingskansen. Meer dan 50% van de survivors van een hersentumor en 20-30% van de leukemie, lymfoom, of solide tumor survivors ontwikkelt echter neuropsychologische problemen. Dit kan onder meer betrekking hebben op cognitie, gedrag, of het sociaal-emotioneel functioneren tijdens of na de behandeling. Met ons onderzoek willen we de vroegtijdige identificatie en de interventies voor deze neuropsychologische beperkingen verbeteren. In nauwe samenwerking met onze collega’s uit de zorg verenigen wij de cognitieve en biologische invalshoek, met als uiteindelijke doel om verdere neuropsychologische problemen te helpen voorkomen en de kwaliteit van leven van deze groep kinderen te verbeteren.

Monitoren

Het in een vroege fase kunnen monitoren of screenen van neuropsychologische problemen is essentieel voor het bieden van tijdige en passende ondersteuning. Een van de doelen van ons onderzoek is het identificeren van deze problemen door middel van een cognitieve testbatterij in verschillende groepen patiënten. Daarnaast weken we nauw samen met onze collega’s uit de zorg om een neuropsychologisch monitoringsprogramma te implementeren voor alle kinderen met een hersentumor. Dit is het zogenaamde Brain CARE-programma.

Risico- en beschermende factoren

Jonge leeftijd ten tijde van de diagnose en bestraling van het hoofd worden vaak geassocieerd met slechter neuropsychologisch functioneren. Een ander doel van ons onderzoek is het identificeren van nieuwe factoren die ofwel risico’s zijn ofwel beschermend zijn voor het neuropsychologisch functioneren als gevolg van (de behandeling) van kinderkanker (bijvoorbeeld demografie, behandeling of andere complicerende factoren). Met deze kennis kunnen onze collega’s uit de zorg ondersteuning bieden aan die patiënten die het hoogste risico lopen op neuropsychologische problemen.

Biomarkers

Biomarkers zijn biologisch meetbare indicatoren van de neuropsychologische prestaties. Een voorbeeld hiervan is beeldvorming van de hersenen (door middel van onder andere MRI-scans). Biomarkers kunnen meer informatie verschaffen over degenen die het grootste risico lopen op neuropsychologische problemen. Een van onze onderzoeksgebieden is om vasculaire, structurele en functionele veranderingen in de hersenen te bestuderen en om uit te zoeken in hoeverre dit verband houdt met het neurocognitief functioneren van patiënten met kanker.

Interventies

Er zijn enkele groepen die het grootste risico lopen om neuropsychologische problemen te ontwikkelen, zoals kinderen met hersentumoren of degenen die bestraling van het hoofd krijgen. Ondanks deze kennis zijn er weinig evidence-based interventies om neuropsychologische problemen bij deze kinderen te voorkomen of te herstellen. Een van onze onderzoeksdoelstellingen is het verkennen van vroege interventiestrategieën voor deze hoog risico groepen. 

Partanen groep