Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Kemmeren groep

Kinderkanker is de meest voorkomende doodsoorzaak door ziekte bij kinderen en ondanks de sterk verbeterde zorg overlijdt nog steeds zo’n 20% van de kinderen die kanker krijgen. Door het bepalen van de DNA volgorde van het kankergenoom kunnen we de genetische afwijkingen die betrokken zijn kinderkanker op grote schaal in kaart brengen. De Kemmeren groep maakt gebruik van deze zogenaamde “cancer genomics data” en probeert door de inzet van bioinformatica en systeembiologische benaderingen meer begrip te krijgen over het ontstaan en doorontwikkeling van kanker bij kinderen en ook de patiëntenzorg voor kinderen met kanker te verbeteren.

Groepsleider: Dr. Patrick Kemmeren
Telefoon +31 88 972 7272


Het onderzoek in de Kemmeren groep richt zich op het identificeren van de genetische interacties die betrokken zijn bij verschillende vormen van kinderkanker. We gaan hiervoor bekijken welke mutaties vaak gelijktijdig terug te vinden zijn in verschillende vormen van kinderkanker en welke elkaar juist uitsluiten. Vervolgens zullen we bestuderen welke processen hier vaak bij betrokken zijn en wat de invloed is van de genetische achtergrond van individuele patiënten. Ten slotte gebruiken we de kaart van genetische interacties om deze verder te bestuderen en modellen te maken van de onderliggende regelcircuits.

"Bioinformatica is essentieel om genomische gegevens om te zetten naar toepasbare kennis in het kinderoncologisch onderzoek." Dr. Patrick Kemmeren - Groepsleider

De Kemmeren groep maakt gebruik van deze zogenaamde “cancer genomics data” en probeert door de inzet van bioinformatica en systeembiologische benaderingen meer begrip te krijgen over het ontstaan en doorontwikkeling van kanker bij kinderen en ook de patiëntenzorg voor kinderen met kanker te verbeteren. Voorbeelden zijn het stimuleren van bioinformatica-onderzoek voor precisie-oncologie en diagnostiek, het verbeteren van de detectie en interpretatie van grotere DNA afwijkingen, het onderzoeken van de onderliggende regelcircuits die verklaren waarom bepaalde combinaties van DNA afwijkingen heel vaak of juist heel weinig voorkomen (zogenaamde genetische interacties) en stimuleren van data ontwikkelingen binnen het instituut. Binnen de groep is er een unieke combinatie van kennis op het gebied van bioinformatica, genetica en big data. Daarnaast hebben wij ook uitgebreide ervaring met het opzetten en coördineren van bioinformatica infrastructuren zoals rekenfaciliteiten, workflow management systemen en data management faciliteiten. Veel van deze zaken vallen samen onder de Big Data Core faciliteit die binnen de Kemmeren groep valt. Voor meer informatie, zie ook de Engelse website.


Nieuws:

Foto's & video's:

Kemmeren groep