Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Kemmeren groep

Kinderkanker is de meest voorkomende doodsoorzaak door ziekte bij kinderen en ondanks de sterk verbeterde zorg, overlijdt nog steeds zo’n 20% van de kinderen die kanker krijgen. Door het bepalen van de DNA volgorde van het genoom kunnen we de genetische mutaties die betrokken zijn bij kinderkanker op grote schaal in kaart brengen. Dit heeft duidelijk gemaakt dat er grote verschillen zijn in het aantal en de soort mutaties die betrokken zijn bij kinderkanker. Bij veel vormen van kanker zijn meerdere genen tegelijkertijd betrokken die elkaar op de een of andere manier beïnvloeden. De combinatie van deze genen leidt vaak tot onverwachte effecten. Het ontcijferen van de bijdrage van genetische interacties aan het ontstaan en het verloop van kinderkanker is essentieel voor het ontwikkelen van betere behandelmethoden en het verbeteren van de overlevingskans van kinderen met kanker. Twee soorten genetische interacties zijn met name van belang. Mutaties die vaak samen optreden in een bepaalde tumor kunnen ons iets vertellen over het ontstaan en de ontwikkeling van kinderkanker. Mutaties die juist niet vaak gelijktijdig  te vinden zijn, kunnen ons juist helpen bij het ontwikkelen van betere medicijnen en meer gepersonaliseerde therapieën.

Het onderzoek in de Kemmeren groep richt zich op het identificeren van de genetische interacties die betrokken zijn bij verschillende vormen van kinderkanker. We gaan hiervoor bekijken welke mutaties vaak gelijktijdig terug te vinden zijn in verschillende vormen van kinderkanker en welke elkaar juist uitsluiten. Vervolgens zullen we bestuderen welke processen hier vaak bij betrokken zijn en wat de invloed is van de genetische achtergrond van individuele patiënten. Ten slotte gebruiken we de kaart van genetische interacties om deze verder te bestuderen en modellen te maken van de onderliggende regelcircuits.

 

"Bioinformatica is essentieel om genomische gegevens om te zetten naar toepasbare kennis in het kinderoncologisch onderzoek." Dr. Patrick Kemmeren - PI

Binnen de Kemmeren groep, maken we gebruik van bioinformatica en systeembiologie om de onderliggende regelcircuits van genetische interacties te begrijpen in relatie tot de verschillende processen in de cel en de verschillende soorten kinderkanker. Binnen de groep is er een unieke combinatie van kennis op het gebied van bioinformatica, genetica en big data. Daarnaast hebben wij ook uitgebreide ervaring met het opzetten en coördineren van bioinformatica infrastructuren zoals een grootschalig rekencluster, workflow management systemen en data management faciliteiten. Voor meer informatie, zie ook de Engelse website.

 

Kemmeren groep