Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Niertumor

Hier vindt u samenvattingen van een selectie van lopende klinische onderzoeken op het gebied van niertumoren.

Geneesmiddelenonderzoek

Durvalumab D419EC00001 (hematologische/solide tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek om de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van durvalumab of durvalumab in combinatie met tremelimumab te beoordelen bij jonge patiënten met gevorderde solide tumoren en hematologische maligniteiten - open voor deelname

ESMART (verschillende soorten tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen met kanker naar de veiligheid en werkzaamheid van medicijnen die passen bij een afwijking in het DNA van de tumor - open voor deelname

Ponatinib INCB084344 (leukemie/solide tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van ponatinib voor de behandeling van verschillende vormen van leukemie of solide tumoren bij kinderen - open voor deelname

Overige studies

FIURTT-Studie (Niertumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het effect van kortdurend vasten voor een nieroperatie - open voor deelname

PINOCCHIO (verschillende soorten kanker)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen naar het metabolisme, de verdeling en de uitscheiding van chemotherapie in het lichaam, ook wel farmacokinetiek genoemd - open voor deelname