Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Stamceltransplantatie

Hier vindt u samenvattingen van een selectie van lopende klinische onderzoeken op het gebied van stamceltransplantatie.

ALD-104 (CALD)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek van het Lenti-D geneesmiddelproduct (gentherapie) bij jongens met cerebrale adrenoleukodystrofie - tijdelijk gesloten voor deelname

MetVasA (SCT-survivors)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar late gevolgen van stamceltransplantatie op kinderleeftijd - open voor deelname

Long-term HIT (Stamceltransplantatie)  Medisch wetenschappelijk onderzoek naar de bloedaanmaak in stamceltransplantatie survivors - open voor deelname

OMS721-HCT-002 narsoplimab (hoog risico HSCT-TMA)  Klinisch onderzoek naar gebruik van narsoplimab bij kinderen met trombotische microangiopathie na allogene hematopoëtische stamceltransplantatie - open voor deelname

PIKACHU (Stamceltransplantatie)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de juiste dosering prednisolon om graft-versus-host ziekte na stamceltransplantatie te voorkomen en te genezen - open voor deelname

SCRIPT-AML (Stamceltransplantatie bij Acute Myeloïde Leukemie)
Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar conditionering in stamceltransplantatie - open voor deelname

VANISH  Studie naar schimmelinfectie op een longscan - open voor deelname