Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Over ons onderzoek met proefdieren

Het Prinses Máxima Centrum heeft als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. In het kader van die missie maken dierproeven onderdeel uit van de research om te komen tot nieuwe wetenschappelijke inzichten, verbeteringen in bestaande behandelingen en nieuwe behandelingen.

Alleen daar waar de inzet van dierproeven noodzakelijk en onvermijdelijk is, maakt dit onderdeel uit van onze research. Denk bijvoorbeeld aan het testen van bepaalde medicijnen; dit dient te gebeuren in een volledig levend organisme om de effectiviteit in alle aspecten goed te kunnen beoordelen. Het is echter onethisch om nieuwe medicijnen direct bij kinderen toe te passen en te testen. Inzet van proefdieren is dan onvermijdelijk.

Het Prinses Máxima Centrum houdt zich uiteraard aan alle wet- en regelgeving rondom het gebruik van proefdieren. Dit betekent onder andere dat alle onderzoeksvoorstellen waar dieren bij betrokken zijn vooraf worden voorgelegd aan de wettelijke organisaties die toetsen op dierenwelzijn en ethische aspecten.

Het Prinses Máxima Centrum streeft ernaar de inzet van dieren in proeven tot een minimum te beperken en actief te werken aan een alternatief. Daarin volgen we de ‘3V’s’: vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven. Een mogelijk alternatief voor de toekomst is de inzet van organoïden. Deze techniek maakt het mogelijk om tumoren te vermeerderen en te groeien in het laboratorium. Door de inzet van organoïden is er veel meer testmateriaal beschikbaar en zijn in de toekomst voor bepaalde proeven wellicht minder of geen dieren meer nodig.