Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Flow Cytometrie en Cell Sorting

Flowcytometrie (FC) en celsortering (CS) maken high throughput celidentificatie en -sortering mogelijk voor een breed scala aan weefsel- en tumortypen. De mogelijkheid om individuele cellen automatisch te karakteriseren of sorteren op basis van kenmerken zoals de combinatie van oppervlaktemarkers die op elke cel aanwezig zijn, is van groot belang geweest voor onderzoek en diagnose van kinderkanker.
Doeleinde voor onderzoek

De kernfaciliteit Flow Cytometry and Cell Sorting van het Prinses Máxima Centrum heeft als doel te zorgen voor state-of-the-art apparatuur en expertise en ondersteuning te bieden aan onderzoeksgroepen die FC of CS nodig hebben. De nauwe samenwerking van de faciliteit met het laboratorium voor kinderoncologie biedt een unieke kans om belangrijke ontdekkingen naadloos te vertalen naar klinische zorg, inclusief verbetering van de diagnose. Door onze expertise te combineren met die van andere faciliteiten in het Maxima centrum zorgen we er bovendien voor dat de beste strategie wordt gekozen om onderzoeksvragen te beantwoorden.

Services en support

De faciliteit stelt FC- en CS-technologieën beschikbaar aan onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum. Voordat je gebruik maakt van de apparatuur, bespreekt de faciliteit de eisen van het project, wederzijdse verwachtingen en je experimentele opstelling. We ondersteunen bij:

  • Het beantwoorden van technische vragen zoals panelontwerp (inclusief training), monstervoorbereiding en sorteerinstellingen.
  • Hulp bij het verzamelen van gegevens, sorteren en analyseren van gegevens.
  • Hulp bij het opzetten en verbeteren van flowcytometrie-experimenten.
  • Training in het zelfstandig gebruik van de (spectrale) analyzers en sorters van de faciliteit.

Externe partijen die geïnteresseerd zijn in toegang tot de faciliteit worden aangemoedigd om contact op te nemen met het centrum voor meer informatie en mogelijke samenwerkingsmogelijkheden.

Overzicht apparatuur

De faciliteit is momenteel uitgerust met een spectraalanalysator, conventionele analysatoren en celsorteerders, waaronder o.a:

  • Cytek Aurora – Spectral flow cytometer
  • BioRad ZE5 – High-end flow cytometer (5 lasers)
  • Cytoflex LX – High-end flow cytometer (6 lasers)
  • Cytoflex S – Conventional flow Cytometer (4 lasers)
  • Sony SH800s - Automated sorter
  • AstriosEQ - High-speed cell sorter (5 lasers)
'Het karakteriseren en sorteren van individuele cellen is essentieel voor onderzoek en diagnose van kinderkanker.' Niels Groenen - Facility scientist
Niels Groenen

Tom O'Toole en Niels Groenen zijn de flowcytometristen die toezicht houden op de Flow Cytometry en Cell Sorting faciliteit binnen het Prinses Maxima Centrum. Hun gecombineerde expertise in het sorteren en analyseren van (zeldzame) celpopulaties uit organoïden, patiëntenmonsters en biopten, rechtstreeks uit de kliniek, stelt hen in staat om de instrumenten snel aan te passen om cellen uit elk type weefsel beter te analyseren en te isoleren. Op deze manier dragen ze bij aan het versnellen en verrijken van het werk van meer dan 100 onderzoekers die elk jaar gebruik maken van de faciliteit.

Contactgegevens

De FC en CS faciliteit is een onafhankelijke faciliteit die beschikbaar is voor het hele centrum en is ingebed in de Van Leeuwen groep. Deze faciliteit wordt financieel mogelijk gemaakt door donaties van Kika en de Prinses Máxima Centrum Foundation.

Flow Cytometry and Cell Sorting