Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Trial- en Datacentrum

Klinisch onderzoek is onmisbaar voor het realiseren van de missie van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie: ieder kind met kanker genezen, mét optimale kwaliteit van leven. Het Trial- en Datacentrum (TDC) faciliteert kwalitatief hoogstaand klinisch onderzoek met optimale ondersteuning aan kennis en data, en brede service en expertise.

In het Prinses Máxima Centrum lopen meer dan 100 klinische studies en dat aantal neemt steeds verder toe. Als nationaal centrum voor kinderoncologie coördineert het Máxima alle Nederlandse studies op het gebied van kinderoncologie. Daaronder ook registratiestudies voor nieuwe geneesmiddelen die voor de kinderoncologie van belang zijn, zoals brigatinib en venetoclax.

Daarnaast fungeert het Máxima steeds vaker als verrichter (opdrachtgever) van internationale studies, bijvoorbeeld Interfant-21 en CHIP-AML. Door de toegang tot patiënten en internationale samenwerkingen (met onder andere ITCC, PedAL, NANT, SIOPe en PNOC consortia) heeft het Máxima een sterke internationale positie. Binnen de Europese Unie is er geen vergelijkbare verrichter voor studies bij kinderen met kanker.

Het TDC is binnen het Máxima de centrale kernfaciliteit (one-stop shop) voor alle klinische studies en dataverzoeken.

 

Contact:

Telefoon 088 97 25 206

 


Wie we zijn:

De leiding van het TDC is in handen van Prof. Dr. Michel Zwaan (kinderoncoloog) en Dr. Harm van Tinteren (statisticus), met ondersteuning van manager bedrijfsvoering Steven Vanhoutvin en teamleiders Edith Schasfoort (site), Karolien Makkink (trialmanagement) en Rinke Riezebos (datamanagement).

 


Trial- en Datacentrum