Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Expertisecentrum vragenlijsten: PROM Facility

Binnen het Prinses Máxima Centrum neemt het gebruik van vragenlijsten voor zorg en onderzoek via het KLIK PROM portaal aanzienlijk toe. Dit vraagt om een centrale plek om het gebruik van vragenlijsten op elkaar af te stemmen, te faciliteren, data optimaal te gebruiken en onze expertise door te ontwikkelen. De PROM Facility is hiermee uniek, en laat opnieuw de innovatieve kracht zien van het Máxima in integratie van zorg en onderzoek.

Belang van vragenlijsten (PROMs)
PROM is een ander woord voor vragenlijsten: Patiënt Reported Outcome Measures. PROMs geven inzicht hoe kinderen en hun ouders en (jong-)volwassenen zich voelen en functioneren in het dagelijks leven. Dit gaat over aspecten die niet objectief waarneembaar zijn, maar die wel kunnen worden gemeten met vragenlijsten, zoals pijn, vermoeidheid en angst. Met PROMs geef je gezinnen een extra stem zodat we beter weten hoe het met hen gaat, en ook bijdraagt aan betere zorg en onderzoek, en daarmee aan kwaliteit van leven.

Wat doet de PROM Facility voor jou?
De PROM Facility heeft expertise op het gebied van vragenlijsten voor zorg en onderzoek, en geeft advies en ondersteuning aan jou als behandelaar of onderzoeker.

Contact
Heb je vragen, neem dan contact met ons op. Je kunt ook meteen een aanvraag indienen via dit formulier

Contactpersonen
Coördinator zorg: Marloes van den Heuvel
Coördinator onderzoek: Kelly van Bindsbergen
Hoofd PROM Facility: Martha Grootenhuis

Gebruik vragenlijsten in het Prinses Máxima Centrum

Bij het gebruik van vragenlijsten binnen de PROM Facility onderscheiden we 5 toepassingsgebieden: