Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Scientific Committee

De Scientific Committee (SciCom) is verantwoordelijk voor het faciliteren van kwaliteitswaarborging van alle onderzoeksvoorstellen waarbij patiënten van het Prinses Máxima Centrum, hun gegevens en/of materiaal betrokken zijn.
Het doel van de commissie is ervoor te zorgen dat het (pre)klinisch onderzoek dat in het Prinses Máxima Centrum wordt uitgevoerd van de hoogst mogelijke kwaliteit is, dat het in lijn is met de missie van het centrum en voldoet aan de wettelijke eisen, regels en voorschriften.
De SciCom is een overkoepelende commissie voor alle aanvragen die worden behandeld door de Clinical Research Committee (CRC) en de Biobank and Data Access Committee (BDAC).

Clinical Research Committee

De Clinical Research Committee (CRC) is een onafhankelijke commissie die verantwoordelijk is voor de beoordeling van prospectief onderzoek en subsidieaanvragen.


Wat is de procedure om een prospectief onderzoeksproject / subsidieaanvraag goedgekeurd te krijgen door de CRC?

De procedure bestaat uit twee hoofdstappen:

  • Een intake bij het Trial- en Datacentrum (TDC)
  • De daaropvolgende beoordeling door de CRC

Alle subsidieaanvragen moeten ook worden aangemeld bij de Internal Grant Review Committee (IGRC).

De CRC vergadert eenmaal per twee weken, op dinsdagen. Indien een aanvraag ten minste één week voor de volgende vergadering wordt geregistreerd, zal de aanvraag tijdens die vergadering worden behandeld.

Voor Máxima medewerkers: hier vind je meer informatie over de CRC en IGRC procedures.

Wetenschappers van externe instituten wordt geadviseerd contact op te nemen met een van onze onderzoeksgroepen of klinische wetenschappers om hun prospectieve onderzoeksvoorstellen te bespreken, of contact op te nemen met de Scientific Committee voor meer informatie.

 

Biobank & Data Access Committee

De Biobank and Data Access Committee (BDAC) is een onafhankelijke commissie die verantwoordelijk is voor de beoordeling van onderzoeksaanvragen waarbij materiaal en/of gegevens worden opgevraagd bij de Biobank van het Prinses Máxima Centrum.


De Biobank van het Prinses Máxima Centrum

Patiëntenmateriaal dat tijdens de diagnose, behandeling en follow-up wordt verzameld, wordt geregistreerd en verwerkt door het Laboratorium voor Kinderoncologie.

Na routinediagnostiek blijft er in de meeste gevallen restmateriaal over dat voor toekomstig onderzoek kan worden gebruikt. Deze biomaterialen en de bijbehorende gegevens worden opgeslagen in de centrale Máxima Biobank, mits de ouders/patiënten daar toestemming voor hebben gegeven.

De Biobank bevat primaire biomaterialen (weefsel, bloed, beenmerg, enz.), afgeleiden daarvan (DNA, RNA) als ook o.a. klinische, genetische en pathologiegegevens en medische beelden.


Wat is de procedure om toegang te krijgen tot de materialen en/of gegevens van de biobank?

Uitgifte van reeds verzamelde materialen en gegevens uit de Máxima Biobank is mogelijk na goedkeuring van een projectvoorstel door de BDAC.

De commissie komt eens in de twee weken bijeen om de projectvoorstellen te bespreken en te beoordelen. Indien een aanvraag ten minste één week voor de volgende vergadering wordt geregistreerd, zal de aanvraag tijdens die vergadering worden behandeld.

Voor Máxima medewerkers: hier vind je meer informatie over de BDAC procedures.

Wetenschappers van externe instituten wordt geadviseerd contact op te nemen met een van onze onderzoeksgroepen of klinische wetenschappers om hun verzoek om vrijgave van materialen en/of gegevens uit de Biobank te bespreken, of contact op te nemen met de Biobank voor meer informatie.

 

Overzicht procedure