Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Kwaliteit van leven/zorg en langetermijneffecten

Hier vind je samenvattingen van een selectie van lopende klinische onderzoeken naar de kwaliteit van leven/zorg en langetermijneffecten van de behandeling (LATER).
Open voor deelname:

APPROACH  Onderzoek naar de ervaringen van kinderen met kanker (en hun ouders) met symptomen en de ontwikkeling van een symptomen-app - open voor deelname

Cancer in Pregnancy (CIP): korte en lange termijn opvolging van de kinderen  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de korte- en langetermijnontwikkeling van kinderen die in de baarmoeder werden blootgesteld aan een vorm van kanker bij de moeder en/of behandeling voor deze kanker - open voor deelname

CONTACT studie  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar ervaringen van ouders, kinderen en zorgverleners met de gesprekken waarin de diagnose en behandeling uit worden gelegd - open voor deelname

EndoWatch-I (hersentumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar een slimme polsband bij patiënten met hypothalame dysfunctie na een hersentumor - open voor deelname

FOLLOW-ON studie (ALL)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de lange termijn gevolgen van symptomatische avasculaire botnecrose (osteonecrose) welke is ontstaan tijdens of kort na de behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL) op de kinderleeftijd - open voor deelname

Follow-up poli botsarcomen (Osteosarcoom & Ewing sarcoom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het lange termijn functioneren na een operatie of bestraling voor een botsarcoom op kinderleeftijd - open voor deelname

Herkennen kinderkanker  Wat is belangrijk voor een kinderarts om te weten en te doen, wanneer een kind een verdenking heeft op kinderkanker? Een kwalitatief, wetenschappelijk onderzoek als basis voor een passende, innovatieve nascholing voor kinderartsen - open voor deelname

KinderOncoNet  Onderzoek naar de wensen en behoeften van kinderen met kanker, hun ouders, survivors en zorgprofessionals voor zorg dichtbij huis en het ontwikkelen van een multidisciplinair zorgnetwerk, genaamd KinderOncoNet - open voor deelname

KLIK-PROM-portaal onderzoek  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van het KLIK-PROM-portaal - open voor deelname

Long-term HIT (Stamceltransplantatie)  Medisch wetenschappelijk onderzoek naar de bloedaanmaak in stamceltransplantatie survivors - open voor deelname

MetVasA (SCT-survivors)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar late gevolgen van stamceltransplantatie op kinderleeftijd - open voor deelname

NEMO Project  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het voorspellen van het dagelijks functioneren van kinderen met kanker op basis van veranderingen in hun cognitie/gedrag - open voor deelname

Watch Us Move  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar beweeggedrag van kinderen tijdens de behandeling voor kanker met een smartwatch - open voor deelname

Gesloten voor deelname:

ChIMES haalbaarheidsstudie  Medisch-wetenschappelijk onderzoek om te kijken of het praktisch haalbaar is gebruik te maken van een mondscorelijst (de ChIMES) die ingevuld wordt door kind of ouder als er kans is op kapotte pijnlijke plekjes in de mond (orale mucositis) door chemo- en/of radiotherapie - gesloten voor deelname

HAPPYthalamus  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar, of het gebruik van een mobiele app de hypothalamus weer “’happy” kan maken door middel van afleiding van de hongergevoelens en het stimuleren van gezond eten en bewegen, bij kinderen met hypothalame dysfunctie - gesloten voor deelname

No place like home...  Medisch-wetenschappelijk onderzoek door middel van een praatgroep om de wensen in kaart te brengen van kinderen en ouders wat betreft het uitvoeren van een deel van de behandeling thuis - gesloten voor deelname

RM-493-040 setmelanotide (Acquired Hypothalamische Obesitas)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar behandeling met setmelanotide bij patiënten met Acquired Hypothalamische Obesitas - gesloten voor deelname