Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Trial- en Datacentrum

Klinisch onderzoek (medisch-wetenschappelijk onderzoek bij mensen) is onmisbaar voor het realiseren van de missie van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie: ieder kind met kanker genezen, mét optimale kwaliteit van leven. Binnen het Prinses Máxima Centrum lopen ruim 100 klinische studies. Het Trial- en Datacentrum coördineert en ondersteunt al deze studies, met als doel het waarborgen van kwalitatief hoogstaand onderzoek voor de verbetering van behandeling en zorg.

Onder leiding van Prof. Dr. Michel Zwaan en Dr. Harm van Tinteren zorgen de medewerkers van het Trial- en Datacentrum (TDC) onder andere voor de begeleiding van procedures rondom de goedkeuring van studie- en behandelprotocollen, en bieden ze hulp bij de verwerking en statistische analyse van de verkregen data. Het gaat daarbij onder meer om alle fasen van klinische geneesmiddelenstudies, studies gericht op nieuwe behandelingen zoals nieuwe soorten radiotherapie en nieuwe chirurgische methoden, en om studies op het gebied van kwaliteit van leven, waaronder bijvoorbeeld studies naar langetermijneffecten (LATER), ondersteunende zorg en psycho-oncologie.

Onderzoekers die een klinische studie willen opzetten worden aangemoedigd om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen de afdeling Trial support van het TDC om alle procedures vlot te kunnen doorlopen. Meer informatie over de procedures vind je hier.Contact (Trial support):

Telefoon 06 5000 6435

Contact (TDC secretariaat):

Telefoon 088 97 25 206

 Meer over het Trial- en Datacentrum:


Trial- en Datacentrum