Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Lymfoom

Hier vindt u samenvattingen van een selectie van lopende klinische onderzoeken op het gebied van lymfomen.

Geneesmiddelenonderzoek

BIANCA (B-NHL)  Medisch wetenschappelijk onderzoek met tisagenlecleucel bij kinderen en jongeren met een B-cel non-Hodgkin lymfoom (B-NHL) - gesloten voor deelname

CRISP (tumoren met ALK-/MET-/ROS1-afwijking)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van het medicijn crizotinib bij kinderen, ofwel alleen of in combinatie met andere middelen - open voor deelname

Daratumumab ALL2005 – Delphinus ( ALL/LL) Medisch wetenschappelijk onderzoek naar de combinatie van daratumumab met standaard chemotherapie voor de behandeling van kinderen en jongvolwassenen met een recidief acute lymfatische leukemie (ALL) of lymfoblastair lymfoom (LL) - open voor deelname

Durvalumab D419EC00001 (hematologische/solide tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek om de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van durvalumab of durvalumab in combinatie met tremelimumab te beoordelen bij jonge patiënten met gevorderde solide tumoren en hematologische maligniteiten - gesloten voor deelname

ESMART (verschillende soorten tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen met kanker naar de veiligheid en werkzaamheid van medicijnen die passen bij een afwijking in het DNA van de tumor - open voor deelname

Inotuzumab ITCC-059 (ALL/B-cel leukemie/lymfoom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van het medicijn Inotuzumab Ozogamicin (InO) bij kinderen met recidief of refractaire, CD22-positieve acute lymfatische leukemie (ALL) of andere CD22-positieve maligniteiten - open voor deelname

JCAR017-BCM-004 (B-ALL/B-NHL)  Een medisch-wetenschappelijk onderzoek ter evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van JCAR017 bij kinderen met een speciaal type leukemie (B-ALL) en non-hodgkinlymfoom - open voor deelname

Nivolumab CA 209-744 (Hodgkin-lymfoom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid, verdraagbaarheid en effectiviteit van het medicijn nivolumab met brentuximab vedotin bij kinderen met klassiek Hodgkin-lymfoom - gesloten voor deelname

Ponatinib INCB084344 (leukemie/solide tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van ponatinib voor de behandeling van verschillende vormen van leukemie of solide tumoren bij kinderen - open voor deelname

Venetoclax M13-833 (hematologische/solide tumoren) Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van het medicijn venetoclax bij kinderen en jongvolwassenen - open voor deelname


Overige studies

Ademstudie, pilot (hemato-oncologische aandoening)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het vinden van een schimmelinfectie in uitgeademde lucht bij kinderen met een verminderde afweer - open voor deelname

NHL-IgA studie (B-NHL)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de werking van IgA-therapie (antistoftherapie) in het laboratorium, met bloed van kinderen en jongeren met een B-cel non-Hodgkin-lymfoom (B-NHL) - open voor deelname

PINOCCHIO (verschillende soorten kanker)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen naar het metabolisme, de verdeling en de uitscheiding van chemotherapie in het lichaam, ook wel farmacokinetiek genoemd - open voor deelname

VIKinG (AML & Burkitt-lymfoom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het ontlastingsprofiel als voorspeller voor infecties bij kinderen met kanker - open voor deelname