Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Lymfoom

Hier vind je samenvattingen van een selectie van lopende klinische onderzoeken op het gebied van lymfomen.

Geneesmiddelenonderzoek

ALCL-VBL (anaplastisch grootcellig lymfoom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe behandeling van ALK+ anaplastisch grootcellig lymfoom - open voor deelname

BIANCA (B-NHL)  Medisch wetenschappelijk onderzoek met tisagenlecleucel bij kinderen en jongeren met een B-cel non-Hodgkin lymfoom (B-NHL) - gesloten voor deelname

BrigaPED (tumoren met ALK-afwijking)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van brigatinib in kinderen en jongeren met ALK+ ALCL, IMT en overige solide tumoren met afwijkingen in het ALK gen - open voor deelname

CA224-069 (cHL, NHL)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe behandeling (relatlimab met nivolumab) bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met klassiek Hodgkin-lymfoom en non-Hodgkin-lymfoom - open voor deelname

CRISP (tumoren met ALK-/MET-/ROS1-afwijking)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van het medicijn crizotinib bij kinderen, ofwel alleen of in combinatie met andere middelen - open voor deelname

ESMART (verschillende soorten tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen met kanker naar de veiligheid en werkzaamheid van medicijnen die passen bij een afwijking in het DNA van de tumor - open voor deelname

HEM-iSMART subprotocol D (ALL/LBL)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar trametinib voor kinderen met een recidief of refractaire leukemie of lymfoom met een RAS-mutatie - open voor deelname

Inotuzumab ITCC-059 (ALL/B-cel leukemie/lymfoom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van het medicijn Inotuzumab Ozogamicin (InO) bij kinderen met recidief of refractaire, CD22-positieve acute lymfatische leukemie (ALL) of andere CD22-positieve maligniteiten - open voor deelname

JCAR017-BCM-004 (B-ALL/B-NHL)  Een medisch-wetenschappelijk onderzoek ter evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van JCAR017 bij kinderen met een speciaal type leukemie (B-ALL) en non-hodgkinlymfoom - open voor deelname

MK-3475-051 pembrolizumab (melanoom, solide tumor, lymfoom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek met het onderzoeksmiddel MK-3475 bij kinderen met huidkanker (melanoom), vaste (solide) tumor of lymfeklierkanker (lymfoom) - open voor deelname

NIVO-ALCL (anaplastisch grootcellig lymfoom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe behandeling van ALK+ anaplastisch grootcellig lymfoom (ALCL) - open voor deelname

Nivolumab CA 209-744 (Hodgkin-lymfoom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid, verdraagbaarheid en effectiviteit van het medicijn nivolumab met brentuximab vedotin bij kinderen met klassiek Hodgkin-lymfoom - gesloten voor deelname

Ponatinib INCB084344 (leukemie/solide tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van ponatinib voor de behandeling van verschillende vormen van leukemie of solide tumoren bij kinderen - open voor deelname

Venetoclax M13-833 (hematologische/solide tumoren) Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van het medicijn venetoclax bij kinderen en jongvolwassenen - gesloten voor deelname


Overige studies

Ademstudie, pilot (hemato-oncologische aandoening)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het vinden van een schimmelinfectie in uitgeademde lucht bij kinderen met een verminderde afweer - open voor deelname

DAVINCY (alle soorten kanker)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar verlengd gebruik van het medicijn (fos)aprepitant ter voorkoming van misselijkheid en braken veroorzaakt door chemotherapie - open voor deelname

Dynamische FDG-PET  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar dynamische FDG-PET scan bij kinderen met kanker - open voor deelname

FOCUS (alle soorten kanker)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van de fluconazol dosering voor kinderen bij het voorkomen of behandelen van ernstige schimmelinfecties - open voor deelname

PINOCCHIO (verschillende soorten kanker)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen naar het metabolisme, de verdeling en de uitscheiding van chemotherapie in het lichaam, ook wel farmacokinetiek genoemd - open voor deelname

Prinses Máxima Centrum Tumor Donatie studie  Medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij kinderen na het overlijden hun tumor en weefsel doneren om wetenschappelijk onderzoek naar het eindstadium van de ziekte mogelijk te maken, met als doel behandelingen in de toekomst te verbeteren - open voor deelname

VANISH  Studie naar schimmelinfectie op een longscan - open voor deelname

VIKinG (AML & Burkitt-lymfoom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het ontlastingsprofiel als voorspeller voor infecties bij kinderen met kanker - open voor deelname