Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Hersentumor

Hier vindt u samenvattingen van een selectie van lopende klinische onderzoeken op het gebied van hersentumoren.

Geneesmiddelenonderzoek

Dabrafenib (laaggradig/hooggradig glioom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het effect van dabrafenib in combinatie met trametinib bij kinderen en jongeren met een laaggradig of hooggradig glioom waarin een BRAF V600-mutatie is aangetroffen - gesloten voor deelname

ESMART (verschillende soorten tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen met kanker naar de veiligheid en werkzaamheid van medicijnen die passen bij een afwijking in het DNA van de tumor - open voor deelname

HR-MB (hoog-risico medulloblastoom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar hoog-risico medulloblastomen bij patiënten vanaf 3 jaar - open voor deelname

INFORM2 NivEnt (diverse solide tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek met nivolumab en entinostat bij kinderen en jongvolwassenen met een refractaire vorm van kanker - open voor deelname

LOXO-TRK-15003 (solide/centraal zenuwstelsel tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van het medicijn LOXO-101 (larotrectinib) bij kinderen met gevorderde solide tumoren of primaire tumoren van het centraal zenuwstelsel - open voor deelname

Ponatinib INCB084344 (leukemie/solide tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van ponatinib voor de behandeling van verschillende vormen van leukemie of solide tumoren bij kinderen - open voor deelname

 

Overige studies

LOGGIC Core (laaggradig glioom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van laaggradig gliomen door het verzamelen van uitgebreide informatie -open voor deelname

PINOCCHIO (verschillende soorten kanker)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen naar het metabolisme, de verdeling en de uitscheiding van chemotherapie in het lichaam, ook wel farmacokinetiek genoemd - open voor deelname

SIMBA studie (hersentumor)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen cognitieve uitkomsten en 7T MRI-maten bij kinderen na behandeling voor een tumor in de achterste schedelgroeve - open voor deelname