Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Hersentumor

Hier vind je samenvattingen van een selectie van lopende klinische onderzoeken op het gebied van hersentumoren.

Geneesmiddelenonderzoek

ATRT01 (atypische teratoïde/rhabdoïde tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar twee bestaande behandelingen voor atypische teratoïde/rhabdoïde tumoren (ATRT) - open voor deelname

Dabrafenib (laaggradig/hooggradig glioom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het effect van dabrafenib in combinatie met trametinib bij kinderen en jongeren met een laaggradig of hooggradig glioom waarin een BRAF V600-mutatie is aangetroffen - gesloten voor deelname

Dabrafenib Roll-over CDRB436G2401 (laag en hooggradig glioom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de lange termijn effecten van dabrafenib en/of trametinib bij kinderen - open voor deelname

ESMART (verschillende soorten tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen met kanker naar de veiligheid en werkzaamheid van medicijnen die passen bij een afwijking in het DNA van de tumor - open voor deelname

HIT-HGG-2013 (Hooggradig glioom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe behandeling van hooggradige gliomen - gesloten voor deelname

HR-MB (hoog-risico medulloblastoom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar hoog-risico medulloblastomen bij patiënten vanaf 3 jaar - open voor deelname

Idasanutlin (acute leukemie/solide tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar idasanutlin in combinatie met chemotherapie of venetoclax bij kinderen met acute leukemie of solide tumoren die niet reageren op de behandeling of teruggekeerd zijn - open voor deelname

INFORM2 NivEnt (diverse solide tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek met nivolumab en entinostat bij kinderen en jongvolwassenen met een refractaire vorm van kanker - open voor deelname

LOGGIC/FIREFLY-2 (pediatrisch laaggradig glioom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar DAY101 bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met pediatrisch laaggradig glioom (pLGG) met een afwijking in een eiwit genaamd RAF (RAF-verandering) - open voor deelname

LOXO-TRK-15003 (solide/centraal zenuwstelsel tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van het medicijn LOXO-101 (larotrectinib) bij kinderen met gevorderde solide tumoren of primaire tumoren van het centraal zenuwstelsel - gesloten voor deelname

MK-3475-051 pembrolizumab (melanoom, solide tumor, lymfoom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek met het onderzoeksmiddel MK-3475 bij kinderen met huidkanker (melanoom), vaste (solide) tumor of lymfeklierkanker (lymfoom) - open voor deelname

PNOC022; DMG-Act (diffuus midlijn gliomen)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe behandeling van diffuus midlijn gliomen - tijdelijk gesloten voor deelname

Ponatinib INCB084344 (leukemie/solide tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van ponatinib voor de behandeling van verschillende vormen van leukemie of solide tumoren bij kinderen - open voor deelname

 

Overige studies

5-ALA (supratentoriële hersentumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het beter zichtbaar maken van hersentumoren met 5-ALA - open voor deelname

DAVINCY (alle soorten kanker)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar verlengd gebruik van het medicijn (fos)aprepitant ter voorkoming van misselijkheid en braken veroorzaakt door chemotherapie - open voor deelname

DIPG/DMG database (hersenstamtumoren)Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van tumoren in of rondom de hersenstam en naar de behandeling van deze tumoren - open voor deelname

DRUG Access Protocol (solide tumoren)  Een nationaal protocol om toegang tot nieuwe anti-kankermedicijnen te faciliteren en data te verzamelen van gerichte anti-kankermedicijnen die nog niet in aanmerking komen voor vergoeding - open voor deelname

Dynamische FDG-PET  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar dynamische FDG-PET scan bij kinderen met kanker - open voor deelname

EndoWatch-I (hersentumoren) Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar een slimme polsband bij patiënten met hypothalame dysfunctie na een hersentumor - open voor deelname

FOCUS (alle soorten kanker)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van de fluconazol dosering voor kinderen bij het voorkomen of behandelen van ernstige schimmelinfecties - open voor deelname

LOGGIC Core (laaggradig glioom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van laaggradig gliomen door het verzamelen van uitgebreide informatie -open voor deelname

MIMIC Brain (hersentumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het immuunsysteem van kinderen en jongvolwassenen met een hersentumor - open voor deelname

Nordic CMS (hersentumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de problemen met praten na een operatie aan een tumor in de kleine hersenen of hersenstam - open voor deelname

PINOCCHIO (verschillende soorten kanker)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen naar het metabolisme, de verdeling en de uitscheiding van chemotherapie in het lichaam, ook wel farmacokinetiek genoemd - open voor deelname

Prinses Máxima Centrum Tumor Donatie studie  Medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij kinderen na het overlijden hun tumor en weefsel doneren om wetenschappelijk onderzoek naar het eindstadium van de ziekte mogelijk te maken, met als doel behandelingen in de toekomst te verbeteren - open voor deelname

SIMBA studie (hersentumor)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen cognitieve uitkomsten en 7T MRI-maten bij kinderen na behandeling voor een tumor in de achterste schedelgroeve - open voor deelname