Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Leukemie

Hier vind je samenvattingen van een selectie van lopende klinische onderzoeken op het gebied van leukemie.

Geneesmiddelenonderzoek


Open voor deelname:

ALLTogether1 (ALL)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het ALLTogether1 behandelprotocol voor kinderen en jongvolwassenen met acute lymfatische leukemie (ALL) - open voor deelname

CABL001i12201 (CML)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek om de dosering en de veiligheid te bepalen van het medicijn asciminib bij kinderen en jongeren met chronische myeloïde leukemie - open voor deelname

Carfilzomib (terugkerende/refractaire ALL)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar carfilzomib bij kinderen met terugkerende of refractaire leukemie - open voor deelname

CASSIOPEIA (B-ALL)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek met de nieuwe tisagenlecleucel behandeling bij kinderen en jongeren met B-cel acute lymfatische leukemie - open voor deelname

CHIP-AML22/Master (Acute Myeloïde Leukemie)
Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van kinderen en jongeren met nieuw gediagnosticeerde AML - open voor deelname

CHIP-AML22/Quizartinib (Acute Myeloïde Leukemie)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van quizartinib bij kinderen en jongeren met FLT3-ITD positieve AML met normaal NPM1 - open voor deelname

ESMART (verschillende soorten tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen met kanker naar de veiligheid en werkzaamheid van medicijnen die passen bij een afwijking in het DNA van de tumor - open voor deelname

HEM-iSMART subprotocol D (ALL/LBL)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar trametinib voor kinderen met een recidief of refractaire leukemie of lymfoom met een RAS-mutatie - open voor deelname

ICC APL 02 (Acute Promyelocyten Leukemie)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van Acute Promyelocyten Leukemie (APL) - open voor deelname

Idasanutlin (acute leukemie/solide tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar idasanutlin in combinatie met chemotherapie of venetoclax bij kinderen met acute leukemie of solide tumoren die niet reageren op de behandeling of teruggekeerd zijn - open voor deelname

Inotuzumab B1931036 (ALL)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar inotuzumab ozogamicine bij kinderen met een diagnose van eerste recidief hoog-risico acute lymfatische leukemie - open voor deelname

Inotuzumab ITCC-059 (ALL/B-cel leukemie/lymfoom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van het medicijn Inotuzumab Ozogamicin (InO) bij kinderen met recidief of refractaire, CD22-positieve acute lymfatische leukemie (ALL) of andere CD22-positieve maligniteiten - open voor deelname

Interfant-21 (ALL)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar zuigelingen met acute lymfatische leukemie met een KMT2A-genherschikking - open voor deelname

Ponatinib INCB084344 (leukemie/solide tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van ponatinib voor de behandeling van verschillende vormen van leukemie of solide tumoren bij kinderen - open voor deelname

Quizartinib (AML)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van quizartinib in combinatie met chemotherapie bij kinderen en jongvolwassenen met AML en FLT3-ITD mutaties - open voor deelname

SCRIPT-AML (Stamceltransplantatie bij Acute Myeloïde Leukemie)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar conditionering in stamceltransplantatie - open voor deelname

SNDX-5613-0700 (recidiverende/refractaire AML en ALL)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar SNDX-5613 bij patiënten met leukemieën - open voor deelname

TCD17197 (R/R AML)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar veiligheid en werkzaamheid van het onderzoeksmiddel SAR443579 bij patiënten met leukemie - open voor deelname

U-DANCE (acute myeloïde leukemie)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werking van een specifiek vaccin tegen restziekte na stamceltransplantatie bij patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) - open voor deelname

Venetoclax ITCC-101/APAL2020D (AML)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van het medicijn venetoclax bij kinderen en jongvolwassenen met recidief (teruggekomen) AML - open voor deelname

VyClo (ITCC-092) (AML)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid van het medicijn Vyxeos® (liposomaal daunorubicine en cytarabine) in combinatie met clofarabine bij kinderen en jongvolwassenen met recidief/refractair acute myeloïde leukemie (AML) - open voor deelname

ZUMA-4 (ALL/NHL)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van KTE-X19 CAR-T-cellen bij kinderen en jongvolwassenen met voorloper-B-cel acute lymfatische leukemie (ALL) of met een B-cel non-hodgkinlymfoom (NHL) - open voor deelname

Gesloten/tijdelijk gesloten voor deelname:

AMoRe2017 (AML)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van azacitidine bij kinderen en jongeren met een moleculair recidief van acute myeloïde leukemie (AML) - gesloten voor deelname

Bosutinib (CML)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van bosutinib bij kinderen en tieners met chronische myeloïde leukemie (CML) - gesloten voor deelname

JCAR017-BCM-004 (B-ALL/B-NHL)  Een medisch-wetenschappelijk onderzoek ter evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van JCAR017 bij kinderen met een speciaal type leukemie (B-ALL) en non-hodgkinlymfoom - gesloten voor deelname

Ponatinib-1501 (Ph+ ALL)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van ponatinib met chemotherapie bij kinderen met Ph+ acute lymfatische leukemie (ALL) - tijdelijk gesloten voor deelname

Venetoclax M13-833 (hematologische/solide tumoren)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van het medicijn venetoclax bij kinderen en jongvolwassenen - gesloten voor deelname


Overige studies


Ademstudie, pilot (hemato-oncologische aandoening)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het vinden van een schimmelinfectie in uitgeademde lucht bij kinderen met een verminderde afweer - open voor deelname

DAVINCY (alle soorten kanker)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar verlengd gebruik van het medicijn (fos)aprepitant ter voorkoming van misselijkheid en braken veroorzaakt door chemotherapie - open voor deelname

Dynamische FDG-PET  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar dynamische FDG-PET scan bij kinderen met kanker - open voor deelname

FOCUS (alle soorten kanker)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van de fluconazol dosering voor kinderen bij het voorkomen of behandelen van ernstige schimmelinfecties - open voor deelname

FOLLOW-ON studie (ALL)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de lange termijn gevolgen van symptomatische avasaculaire botnecrose (osteonecrose) welke is ontstaan tijdens of kort na de behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL) op de kinderleeftijd - open voor deelname

Internationale Leukemie/Lymfoom Target Board (iLTB) voor recidief/refractaire leukemie of lymfoom  Een platform van deskundigen dat tot doel heeft om deelname aan geneesmiddelenonderzoek bij kinderen met recidiverende of refractaire leukemie en lymfoom in internationaal verband zoveel mogelijk standaard te maken - open voor deelname

MIMIC AML (acute myeloïde leukemie)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het immuunsysteem van kinderen en jongeren met bloedkanker - open voor deelname

PINOCCHIO (verschillende soorten kanker)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen naar het metabolisme, de verdeling en de uitscheiding van chemotherapie in het lichaam, ook wel farmacokinetiek genoemd - open voor deelname

Prinses Máxima Centrum Tumor Donatie studie  Medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij kinderen na het overlijden hun tumor en weefsel doneren om wetenschappelijk onderzoek naar het eindstadium van de ziekte mogelijk te maken, met als doel behandelingen in de toekomst te verbeteren - open voor deelname

VANISH  Studie naar schimmelinfectie op een longscan - open voor deelname

VIKinG (AML & Burkitt-lymfoom)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het ontlastingsprofiel als voorspeller voor infecties bij kinderen met kanker - open voor deelname